Zlomenina končetiny aneb jak ji poznat?

Zlomenina končetiny aneb jak ji poznat?

Poznat co nejdříve zlomeninu končetiny je častým problémem a i když nám naše domněnky stoprocentně potvrdí až rentgenové vyšetření, existuje několik příznaků, které nám mohou v případě zlomeniny končetiny napovědět.

Silná bolest
Nejrozšířenějším projevem zlomeniny je silná a neustávající bolest, která může být doprovázena i bolestí z okolních tkání, jež byly úrazem poškozeny nebo na ně tlačí úlomky zlomené kosti.

Otok a hematom
Zlomenina končetiny je zpravidla doprovázena otokem a vytvořením modřiny neboli hematomu, přičemž jak otok končetiny tak bolest způsobují, že nelze s danou končetinou dobře pohybovat.

Zvláštní příznaky
V některých případech může dojít k deformitě končetiny, popřípadě k hybnosti na místech, v něchž by neměla být. Zlomená končetina může být rovněž bledá a chladná na dotek, což může být způsobeno poraněním cév a nervů. Rovněž může být zlomenina doprovázena krvácením u místa zlomení.

Co dělat v případě zlomeniny končetiny
V tomto ohledu záleží na závažnosti zranění, pokud rána krvácí, je nejdříve nutné krvácení zastavit a ošetřit místo sterilním materiálem. Stejně tak je důležité, aby poraněný se zlomenou končetinou co nejméně pohyboval, respektivě nezatěžoval ji. U méně závažných zranění je vhodné udržovat končetinu ve zvednuté poloze a chladit případný otok, přičemž je opět nutné nezatěžovat. V případě závažných poranění je vždy nutné přivolat záchrannou službu na čísle 155.

Proplacení zlomenin v rámci úrazového pojištění
Úrazové pojištění v současné době nabízí jednoduché a zároveň efektivní řešení jak se finančně zajistit v případě závažných poranění včetně zlomenin. Sjednat lze rozmanité varianty úrazového pojištění jako je například pojištění zlomenin a popálenin. V případě vzniku zlomeniny v době pojištění je pojišťovnou na základě lékařské zprávy vyplaceno dohodnuté pojistné plnění, a to ve výši odpovídající závažnosti a typu dané zlomeniny.