Astma (bronchiální asthma)

Astmatický záchvat často vzniká jako důsledek zhoršení chronického onemocnění postiženého.

O co se jedná: příčinou astmatického záchvatu je zůžení průdušek, většinou vyvolané alergeny (pyl, prach, plísně) či psychickým stresem nebo fyzickou námahou

Příznaky: dýchání je pro postiženého stále namáhavější, potí se, projevují se u něho pocity strachu a má dráždění ke kašli. V důsledku nedostatečného dýchání může dojít k hypoxii (nedostatečné prokrvování tkání, projevuje se cyanózou - zmodráním konečků prstu a ušních lalůčků)

První pomoc

  • postiženému rozepneme těsný oděv (límeček košile, kravata), zajistíme přísun čerstvého vzduchu, odstraníme případné alergeny
  • pokud má postižený u sebe léky (často ve formě inhalační spraye), podáme tyto léky dle návodu
  • postiženého dáme do polosedu (tzv. Fowlerovy polohy), čímž mu usnadníme dýchání
  • sledujeme stav postiženého a přivoláme lékařskou pomoc

Poznámka: důležité je psychologické působení na postiženého - jeho uklidnění a rychlost poskytnutí první pomoci