Postup první pomoci u větších nehod, autonehody, požáry

V případě velké nehody je potřeba zvládnout více postižených najednou. Zde je rozhodující klidný, systematický přístup a vzájemná spolupráce. Důležitá je také vlastní bezpečnost.

Nehody - základní postup a cíle

V případě většího počtu zachránců by měl nejzkušenější z nich (zdravotník, lékař) převzít vedení. Prvním cílem je zajistit, aby se záchranné složky dozvěděly o dané situaci (zavolání ZZS), a také - pokud je to možné - zabezpečení místa nehody (uzavření unikajícího plynu, výstražný trojúhelník a odklonění dopravy). V případě zjištění nebezpečí o něm neprodleně informujte (havárie cisterny s nebezpečným nákladem a další).

Pokud je místo nehody pro zachránce bezpečné, můžete začít s poskytováním první pomoci a rozdělením zraněných. Prioritou je ošetření život ohrožujících stavů, lehce raněné z místa nehody odsouvejte stranou. Po příjezdu záchranných složek dbejte pokynů velitele zásahu.

Nejdůležitější je však vždy bezpečnost zachránce!

Autonehody

  • Zajistěte označení místa nehody (výstražná světla, trojúhelník, zastavení )
  • Dbejte na vlastní bezpečnost - při pohybu ve vozovce mějte pokud možno výstražnou vestu
  • Pokud je to bezpečné, zajistěte vozidla proti pohybu a vypněte zapalování
  • Dávejte pozor na možná nebezpečí (unikající palivo, nestabilní převrácené vozidlo, ostatní )
  • Není-li to nezbytné, s osobami ve vozidlech nehýbejte (hrozí poškození páteře). Výjímkou je potřeba manipulace pro poskytnutí život zachraňujících úkonů - v tomto případě se snažte co nejvíce fixovat páteř postiženého

Požáry

  • Pokud je to bezpečné, odstraňte z dosahu ohně hořlavé předměty
  • Hořící oděv na postiženém uhasíte tak, že ho pokud možno zabalíte do silné tkaniny, a budete ho převalovat po zemi dokud se plameny neudusí