Poranění chemikáliemi

První pomoc při poranění chemikáliemi

Poleptání

Poleptání je časté zejména v laboratořích či na stavbách při hašení vápna, ale můžeme se s ním setkat i v domácnosti.

Syndikovat obsah