Polohování a transport

První pomoc - polohování a transport

Polohování

Položením zraněné osoby do správné polohy můžete předejít komplikacím a postiženého částečně zbavit bolesti. V článku najdete přehled základních poloh.

Stabilizovaná poloha

V článku naleznete detailní postup uložení postiženého do dvou typů stabilizovaných poloh.

Bezvědomí

Porucha činnosti centrálního nervového systému se projevuje ztrátou vědomí. Relaxace jazyka, krku a hltanových svalů u postižených v bezvědomí je příčinou zablokování průchodnosti dýchacích cest - hrozí smrt udušením.  Postiženému je nutné poskytnout neodkladně první pomoc.

Syndikovat obsah