Infarkt myokardu (srdeční mrtvice)

První pomoc při jednom z nejčastějších onemocnění srdečního svalu.

O co se jedná :
Infarkt myokardu je následek ucpání věnčitých tepen vyživujících srdce (to může být způsobeno např. jejich kornatěním, náhlým prasknutím tukového plátu, náhlým křečovým stažením....). Část srdce se nedokysličuje, čímž dochází k poruše jeho činnosti. Zejména se vyskytuje u lidí starších 40 let.

Příznaky

 • náhlá intenzivní bolest na hrudi (pálení nebo tlak za středem hrudní kosti), která se může šířit do horních končetin hrdla, dolní čelisti, břicha, zad.
 • náhlý pocit slabosti nebo závrati (přinutí postiženého k sedu nebo k opření se o něco)
 • popelavá kůže
 • cyanóza - namodralé rty, konečky prstů, ušní lalůčky, špička nosu
 • pocení
 • možná zástava dechu a srdeční činnosti
 • rychlý, slabě hmatný či nehmatný tep
 • později možné příznaky šoku

První pomoc

Cíl - snížit srdeční námahu na minimum a neodkladně zajistit zdravotnickou pomoc

 1. Postiženého (při vědomí) šetrně umístit do polosedu s podloženou hlavou a rameny, pokrčená kolena, zajistíme klid
 2. Uvolnit tísnící části oděvu u krku, na hrudníku a v pase
 3. Sledování dechové a tepové frekvence a úrovně schopnosti reagovat
 4. Ztratí-li postižený vědomí, zajistit průchodnost dýchacích cest; pokud je to nutné, resuscitovat a uložit do stabilizované polohy
 5. Zajištění zdravotnické pomoci

Poznámky k první pomoci:- zabránit zbytečnému pohybu postiženého a tudíž zvyšovat nároky na srdeční činnost
- postiženého přenášet na nosítkách a udržovat ho ve vhodné poloze. Při psaní článku byly využity informace ze serveru www.zdravcentra.cz

Související články: Náhlé stavy při cukrovce (diabetes mellitus)