Odstranění překážky z dýchacích cest

V případě, že jste zjistili cizí těleso v ústní dutině, které lze nenásilně odstranit, je důležité toto provést. Pokud se jedná pouze o zapadlý kořen jazyka, problém vyřešíte záklonem hlavy a otevřením úst. NIKDY neprovádějte záklon hlavy, pokud se nepřesvědčíte, že je ústní dutina čistá – hrozí pak, že se těleso dostane hlouběji do dýchacích cest. Pokud má postižený v ústech uvolněnou zubní protézu je důležité ji taktéž vyjmout.

   Pokud se postižený dusí a je stále při vědomí, lze jej vyzvat k úpornému kašli, případně uvést ho do předklonu a silně jej dlaní udeřit do zad (mezi lopatky, ale vždy mimo páteř). To opakujeme až 5x.
   Pokud ani úder nepomůže, lze použít Heimlichův manévr (HM): stoupneme si za postiženého (případně klekneme, pokud dusící se osoba sedí na zemi a nedokážeme ji zvednout do vzpřímeného postoje), obejmeme jej kolem hrudníku, spodní ruku sevřeme v pěst a umístíme pod hrudní kost. Druhou rukou si pěst pevně uchopíme. Stlačujeme oblast pod hrudní kostí směrem k sobě a nahoru. HM lze kombinovat s údery do zad v poměru 5:5. Nikdy jej nepoužívejte u dětí mladších 1 roku a velmi opatrně u těhotných.
   HM + údery do zad opakujeme, dokud nedojde k uvolnění tělesa nebo dokud postižená osoba neupadne do bezvědomí. Poté je na místě zavolat záchrannou službu (ZS) a zahájit KPR.

U novorozenců a kojenců se využívá místo HM tzv. Sendvičový manévr: Dítě si položíme bříškem na předloktí, aby hlavička směřovala dolů a provedeme 5 přiměřených úderů do zad (opět mezi lopatky a mimo páteř). Případně lze dítě zvednout za nohy, hlavou dolů a opět provést několik úderů do zad.