Omrzliny

Omrzliny na prstech u nohy

Omrzliny jsou akutní místní poškození tkáně způsobené chladem při teplotách pod bodem mrazu za současné nízké vlhkosti vzduchu.

Obrázek: omrzliny na prstech u nohy po dvou až třech dnech horolezení, foto: Dr. S. Falz, wikipedia, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0


Obsah :

Úvod, vznik omrzlin
Fakotory usnadňující vznik omrzlin
Příznaky a dělení omrzlin
První pomoc
Poznámky k prvni pomoci

Úvod, vznik omrzlin: Omrzliny jsou akutní místní poškození tkáně způsobené chladem při teplotách pod bodem mrazu za současné nízké vlhkosti vzduchu. Při silném větru k nim může dojít i při teplotách vyšších. Vznikají převážně na okrajových, nechráněných částí těla (prsty, nos, uši). Při vzniku omrzlin se uplatňuji jednak procesy fyzikální - tvorba ledových krystalů ve tkáních, jednak cévní reakce na chlad (jejich reflexní stažení) a srážení krve.

Vznik omrzlin usnadňuji tyto faktory:

 • nemožnost vyměnit si vlhký nebo zmrzlý oděv či obuv
 • nedostatečný příjem teplé stravy, hlad, nedostatečná výživa a nedostatek tekutin
 • stavy, které snižují prokrvení a místní odolnost tkání, tj. současné podchlazení. Pocení nohou, strach, přiložené zaškrcovadlo, tísnící oděv nebo obuv, některá onemocnění
 • drogy nebo léky, které mění reakci nervového systému a cévní reakce, včetně alkoholu, kouření a psychostimulačnich látek.

Příznaky a dělení omrzlin :

 • 1. stupeň - kůže je voskově bílá či nafialovělá, chladná a necitlivá. Postižený má v místě pocit svírání, při oteplování palčivě píchá. Takto vypadá na místě nehody každá omrzlina!
 • 2. stupeň - kůže je bílá až žlutá, mohou se tvořit puchýře, je přechodným stadiem mezi vratným poškozením při první stupni a nevratným poškozením při třetím stupni. V místě omrznutí dochází ke ztrátě citlivosti.
 • 3. stupeň - tvrdá "vosková" kůže, nebolestivá ložiska, po několika dnech projevuje zčernáním a úplným ztvrdnutím postižené části těla - dochází k odumření tkáně.

První pomoc :

 1. Zabránit dalšímu ochlazování - přesunout postiženého do v závětří či vlahé místnosti, pomalu ho zahřívat (horkými nápoji, teplou lázní,..) - nesmí však působit bolest!
 2. Pokus o mechanické prokrvení ložisek (masírování okolí omrzlin)
 3. Improvizované zahřátí ložisek (např. vložení omrzlých prstů do podpaží atd.)
 4. Dle rozsahu a hloubky sterilně kryjeme, fixujeme a zajistíme odborné ošetření

Poznámky k první pomoci :

 1. Nikdy omrzliny netřeme sněhem (další traumatizace), ani jiným materiálem (hrozí zanesení infekce)
 2. Nikdy nepodáváme alkohol, léky, neaplikujeme masti. Kouření se zakazuje
 3. Puchýře nikdy neotvíráme, chráníme je před protržením
 4. Některé omrzliny se mohou kompletně projevit až po delší době