Poleptání

Poleptání je časté zejména v laboratořích či na stavbách při hašení vápna, ale můžeme se s ním setkat i v domácnosti.

Příčiny: k poleptání dochází při kontaktu s kyselinou či zásadou, ať už přímým stykem či párami.

Příznaky:

 1. Kyseliny (pH < 7): v důsledku jejich dehydratačních účinků se vytvoří příškvar tmavé barvy
 2. Zásady (pH > 7): na rozdíl od kyselin působí více do hloubky, rána je rozbředlá, žlutohnědá nebo zelená

První pomoc:

 • zabráníme dalšímu působení chemikálie (dbáme na vlastní bezpečí)
 • postižené místo oplachujeme vodou (tak, aby voda nestékala po zdravých částech těla)
 • chemikálii neutralizujeme velmi zředěnými roztoky (vyjma očí, ty jen vyplachujeme)
  • Kyselina - jedlá soda, mýdlová voda
  • Zásada - ocet, citrónová šťáva
 • při požití podáme postiženému větší množství vody a zajistíme převoz do nemocnice, nevyvoláváme zvracení (došlo by k opětovnému kontaktu chemikálie s jícnem)
 • povrchové poleptání sterilně kryjeme

Poznámky k první pomoci:

 • vždy se snažíme zjistit, o jakou chemikálii šlo