Popáleniny a opařeniny

Popálenina ruky 2. stupně

Popáleniny patří k nejtěžším úrazům lidské traumatologie

Obrázek: popálenina ruky 2. stupně, foto: Kronoman, wikipedia, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0


Obsah :

Úvod
Čím popáleniny ohrožují postiženého
1. Určení rozsahu poškození
2. Určení hloubky poškození
3. Věk a zdravotní stav postiženého
4. Umístění poranění
5. Příčiny popálenin

První pomoc

Technická první pomoc
Zdravotnická první pomoc

Poznámky

Úvod : Popáleníny patří k nejtěžším úrazům lidské traumatologie, často zanechávající jizvy nejen fyzické, ale i psychické. Vyžadují nejkomplikovanější, nejdelší a nejnákladnější léčbu. Celková závažnost poškození závisí na rozsahu, hloubce, věku (problémy u dětí a starších lidí), umístění a příčině (přímý kontakt / sálání).

Čím popáleniny ohrožují postiženého :

 • Rozvojem šoku (ztráta tekutin, bolest)
 • Infekcí
 • Ztrátou tvaru a funkce tkáně (jizevnaté hojení)
 1. Určení rozsahu poškození: velikost popálené plochy můžeme orientačně odhadnout dle tzv. pravidla devíti. Při (velmi) malých plochách pak pomocí poměru 1% = plocha dlaně jedné ruky postiženého. Poškození více jak 15% u dospělých a 10% u dětí vede k rozvoji šoku
 2. Určení hloubky poškození : 2.1. I. stupeň ? (epidermální) ? kůže je zarudlá a silně pálí. Hojí se vcelku rychle - řádově dny.

  2.2. II. stupeň ? (dermální) ? tvoří se puchýře vyplněné plazmou, které silně bolí. Je to nejbolestivější stupeň, protože dochází k poškození podkoží. Hojí se několik týdnů.

  2.3. III. stupeň ? (subdermální) ? nejhlubší. Dochází k odumření tkáně (zuhelnatění), je méně bolestivější než druhý stupeň, protože došlo ke zničení receptorů vnímajících bolest. Často je nutná transplantace kůže. Zůstávají jizvy, hojí se měsíce.

  Pozn.: Někdy bývají popáleniny děleny do 4 stupňů, kde 3. je kombinací puchýřů a začínající nekrózy a 4. je naprosté zničení tkáně.
   
 3. Věk a zdravotní stav postiženého: horší průběh popálenin je u dětí (jemná kůže) a starších lidí (suchá atrofická kůže)

 4.  
 5. Umístění poranění: závažnost v pořadí (od největší) ? ruce (ztráta soběstačnosti), obličej a krk (výživa a zohavení), nohy (ztráta pohyblivosti) a trup.
 6. Příčiny popálenin: vždy je horší přímý kontakt s předmětem (žhavý kov), než přenos energie (sluneční paprsky). Rozhodující je výška teploty a doba působení tepla.

  5.1. Popáleniny 1. stupně mohou vzniknout v důsledku působení tepla již od cca. 50 °C

  5.2. Popáleniny 2. stupně mohou být způsobeny např. Teplotou 60°C působící po dobu 60 s

  5.3. Popáleniny 3.stupně mohou být způsobeny teplotou 100°C působící po dobu 5 sekund (ne však varem)

První pomoc:

A. Technická první pomoc: uhašení ohně, svlečení horkého, či mokrého oděvu (pokud není přiškvařen), odstranění vodičů tepla z postiženého (prsteny, náušnice, náramky) ? též kvůli možnosti otoku. Také je nutné zabránit dalšímu působení tepla tzn. dostat postiženého z horkého prostředí.

B. Zdravotnická první pomoc

a. Posazení, či položení postiženého
b. I. a II. stupeň dostatečně dlouho chladíme (dokud přináší úlevu), alespoň však 20 minut. Chladíme nejlépe tekoucí studenou vodou. U velmi malých dětí chlazení neprovádíme z důvodu hrozícího chladového šoku.
c. III. stupeň nechladíme, protože došlo k celkovému zničení tkáně a hrozí infekce.
d. Ránu sterilně překryjeme ? nejlépe originálním zdravotnickým materiálem (nekryjeme I. stupeň, obličej a krk)
e. Pokud se jedná o popálenou končetinu, tak ji po ošetření šetrně zafixujeme.

C. Poznámky:

a. Puchýře nepropichujeme.
b. Příškvary (oděv, dehet) nestrháváme, pouze na volném okraji odstřihneme.
c. Nikdy nepoužíváme žádné masti, zásypy či léky proti bolesti. Mohou zkreslit pozdější lékařskou diagnózu.
d. Dáváme obzvlášť velký pozor na příznaky šoku, u rozsáhlejších popálenin provádíme preventivní protišoková opatření.

Při sterilním krytí rukou vkládáme mezi prsty záložky z gázy.