Porod

V článku si uvedeme postup poskytnutí první pomoci při porodu.

Známky porodu

Známkami nastávajícího porodu jsou:

 • odtok plodové vody
 • krácení, odchod krvavého hlenu
 • jednoznačné, přetrvávající, pravidelné děložní stahy (kontrakce)

Porod dítěte probíhá v několika fázích.

Fáze porodu

 1. Otevírací doba - začíná s prvními děložními stahy a končí otevřením děložní branky. Na konci otevírací doby dochází v typickém případě k protržení vaku blan, přičemž normálně odtéká z pochvy jasná plodová voda.
 2. Vypuzovací doba - probíhá od okamžiku úplného otevření děložní branky až do porodu dítěte. U prvorodiček trvá obvykle 15 - 30 minut, u více rodiček méně. Je-li vypuzování plně v chodu, nastupují porodní bolesti každé 2 - 3 minuty a trvají 60 - 70 sekund.
 3. Poporodní doba - trvá asi 30 minut po porodu a během ní se má placenta zcela odloučit a poporodními kontrakcemi vypudit.

Před zavoláním lékařské pomoci

Dříve než zavoláte lékařskou pomoc, je důležité zjistit od rodičky následující údaje :

 • kolikátý je to porod
 • v jakém měsíci (týdnu) těhotenství se rodička nachází
 • jak časté jsou stahy dělohy
 • jestli odtekla plodová voda

První pomoc

 1. zavoláme ZZS
 2. je-li interval mezi stahy delší než 10 minut, nechte rodičku klidně ležet na zádech nebo levém boku, pravidelně a hluboce dýchat
 3. je-li interval mezi stahy kratší než 5 minut, zklidněte rodičku a nechte ji dýchat povrchně a mělce; vyzvěte ji, aby při stahu dělohy netlačila
 4. jestliže začal vlastní porod odtokem plodové vody, popř. je již zřetelná hlavička v porodních cestách, uložte rodičku na záda, podložte ji prostěradlem a snažte se ji uklidnit
 5. vyzvěte rodičku, aby při stahu dělohy intenzivně tlačila, mimo stahy hluboce dýchala
 6. v průběhu porodu přidržujte dítě při průchodu porodními cestami, nepoužívejte násilí, tahání, přetáčení, .aj.
 7. je-li dítě obtočeno pupečníkem, uvolněte jej
 8. první ošetření novorozence spočívá v uvolnění (odsátí) horních cest dýchacích a kontrole základních životních funkcí. Nejdůležitějším kritériem zhodnocení základních životních funkcí novorozence je spontánní dýchání. To musí nastoupit nejpozději 1 - 1,5 minuty po porodu a projevit se silným křikem. Nedojde-li k spontánnímu dýchání, musí být neodkladně zahájena umělá plicní ventilace. Frekvence dýchání a dechový objem musí být přizpůsobeny novorozeneckým anatomickým poměrům, tj. frekvence dýchání asi 30 - 40 / min, dechový objem asi 15 - 20 ml
 9. spontánně dýchajícího novorozence zabalte do prostěradla a položte matce na prsa
 10. Pupeční šňůra nemusí být přestřižena ihned po porodu. Pokud nejde o situaci ohrožující život novorozence nebo rodičky, pupeční šňůru nestříhejte ani neřežte a vyčkejte příjezdu lékaře. V opačném případě lze pupečník podvázat, ale pokud možno co nejdále od dítěte
 11. pokud došlo k odloučení placenty a jejímu vypuzení ještě před příjezdem lékaře, zabalte ji a uložte vedle rodičky při podvázaném pupečníku

Článek pochází od: Akreditované zařízení L. Kocanda, First-aid to all - První pomoc, nabízející školení první pomoci, rekvalifikační kurzy (Člen první pomoci a Zdravotník zotavovacích akcí), zdravotní dozory při sportovních, kulturních a společenských akcí, služby první pomoci.