přehled o situaci

Obecné zásady při poskytování první pomoci

 V případě, že v našem okolí došlo k poranění/zhoršení zdravotního stavu nějaké osoby, můžeme dotyčné/mu pomoci.

Syndikovat obsah