Cílem webu První pomoc je poskytnout základní informace týkající se resuscitace a záchrany života či ochrany zdraví v nečekaných situacích.

Tlakové body

Popis tlakových bodů na těle, při jejichž správném zmačknutí dojde k okamžité zástavě krvácení.

Zaškrcovadlo (škrtidlo) a jeho použití

Použití zaškrcovadla, přehled případů jeho použití, jak se se škrtidlem zachází.

Sekvence kardiopulmocerebrální resuscitace

Před tím než začnete provádět resuscitaci, přesvědčte se o tom, zda ji člověk opravdu potřebuje.

Pneumothorax (PNO)

Jde o život ohrožující stav, jehož správné ošetření se řadí do život zachraňujících úkonů.

Polohování

Položením zraněné osoby do správné polohy můžete předejít komplikacím a postiženého částečně zbavit bolesti. V článku najdete přehled základních poloh.

Mozková mrtvice (mozkový infarkt)

Možná tento zrádný stav znáte pod názvem iktus, apoplexia cerebri, cévní mozková příhoda (CMP) nebo progresivní paralýza (zkratka P.P., od toho je odvozeno lidové "heslo": "Klepla ho pepka.").

Syndikovat obsah