Cílem webu První pomoc je poskytnout základní informace týkající se resuscitace a záchrany života či ochrany zdraví v nečekaných situacích.
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/prvni-pomoc.com/prvni-pomoc.com/sites/all/modules/textlinkads/textlinkads.module on line 330.

Obecné zásady při poskytování první pomoci

 V případě, že v našem okolí došlo k poranění/zhoršení zdravotního stavu nějaké osoby, můžeme dotyčné/mu pomoci.

Bezvědomí

Porucha činnosti centrálního nervového systému se projevuje ztrátou vědomí. Relaxace jazyka, krku a hltanových svalů u postižených v bezvědomí je příčinou zablokování průchodnosti dýchacích cest - hrozí smrt udušením.  Postiženému je nutné poskytnout neodkladně první pomoc.

Syndikovat obsah