Cílem webu První pomoc je poskytnout základní informace týkající se resuscitace a záchrany života či ochrany zdraví v nečekaných situacích.

Zástava dechu, umělé dýchání, trojitý manévr

Článek popisuje umělé dýchání u dospělých osob, použití trojitého manévru a další rady jak postupovat při zástavě dechu.

Porod

V článku si uvedeme postup poskytnutí první pomoci při porodu.

Postup první pomoci u větších nehod, autonehody, požáry

V případě velké nehody je potřeba zvládnout více postižených najednou. Zde je rozhodující klidný, systematický přístup a vzájemná spolupráce. Důležitá je také vlastní bezpečnost.

Chřipka a nachlazení - jak na příznaky?

Horečka, bolesti v krku, ucpaný nos, kašel, bolesti svalů a kloubů ? to jsou běžné příznaky chřipky a nachlazení. Chřipka a nachlazení patří do skupiny akutních infekčních onemocnění dýchacích cest. Setkáváme se s nimi v průběhu celého roku a jedná se o nejčastější onemocnění, která nás vyřadí z běžného režimu. Léčba spočívá v mírnění příznaků a dostatečném odpočinku. Většinou bychom měli být schopni chřipku a nachlazení zvládnout sami s využitím vhodných volně prodejných léků.

Kardiopulmonální resuscitace

Tato problematika se bezprostředně týká selhání základních životních funkcí, kam patří srdeční činnost ("kardio-"),
dýchání ("pulmo-") a činnost mozku ("cerebrální"). Kardiopulmonální (resp. kardiopulmocerebrální) resuscitace je soubor úkonů prováděných při zástavě jedné nebo dvou ze tří základních životních funkcí - dechu a/nebo srdeční činnosti. V případě, že je postižená osoba v bezvědomí, je důležité zkontrolovat, jestli dýchá.

Odstranění překážky z dýchacích cest

V případě, že jste zjistili cizí těleso v ústní dutině, které lze nenásilně odstranit, je důležité toto provést. Pokud se jedná pouze o zapadlý kořen jazyka, problém vyřešíte záklonem hlavy a otevřením úst. NIKDY neprovádějte záklon hlavy, pokud se nepřesvědčíte, že je ústní dutina čistá – hrozí pak, že se těleso dostane hlouběji do dýchacích cest. Pokud má postižený v ústech uvolněnou zubní protézu je důležité ji taktéž vyjmout.

Syndikovat obsah