Cílem webu První pomoc je poskytnout základní informace týkající se resuscitace a záchrany života či ochrany zdraví v nečekaných situacích.

Omrzliny

Omrzliny na prstech u nohy

Omrzliny jsou akutní místní poškození tkáně způsobené chladem při teplotách pod bodem mrazu za současné nízké vlhkosti vzduchu.

Obrázek: omrzliny na prstech u nohy po dvou až třech dnech horolezení, foto: Dr. S. Falz, wikipedia, licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0


Omyly o ZZS a první pomoci

O tom, jak přesně funguje záchranná služba, nemají zpravidla nezúčastnění příliš přesné představy. V článku vyvrátíme některé obecně oblíbené omyly.

Slovníček pojmů

Tento článek obsahuje slovníček výrazů, které jsou použity na tomto webu. Pokud nějakému výrazu v článcích nerozumíte, možná, že ho najdete zde.

Krvácení (obecně)

Krvácející prst

Krvácení je bezesporu jedním z nejvážnějších a nejnebezpečnějších poraněních, a to hned z několika důvodů, které si přebereme na následujících řádcích.

Obrázek: krvácející prst, foto: Crystal (Crystl) z Bloomingtonu, , wikipedia/flickr, licence Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Krvácení z nosu (Epistaxis)

Krvácení z nosu patří k jednomu z nejčastějších krvácivých stavů.

Infarkt myokardu (srdeční mrtvice)

První pomoc při jednom z nejčastějších onemocnění srdečního svalu.

Syndikovat obsah