Cílem webu První pomoc je poskytnout základní informace týkající se resuscitace a záchrany života či ochrany zdraví v nečekaných situacích.

Stabilizovaná poloha

V článku naleznete detailní postup uložení postiženého do dvou typů stabilizovaných poloh.

Mdloba (kolaps, synkopa)

Tato obranná reakce organismu není život ohrožující ani nebezpečný stav, ale při častém opakování může předpovídat nějakou chorobu.

Tonutí

Všichni známe případy tonutí ve vodě, ale věděli jste, že utonout lze i na souši?

Příručka první pomoci

Nabízíme ke stažení příručku první pomoci.

Poranění mozku (otřes mozku, zhmoždění a stlačení)

Poranění mozku nevzniká jen vlivem působení vnějších sil na lebku, ale může mít i jiné příčiny.

Astma (bronchiální asthma)

Astmatický záchvat často vzniká jako důsledek zhoršení chronického onemocnění postiženého.

Syndikovat obsah