Cílem webu První pomoc je poskytnout základní informace týkající se resuscitace a záchrany života či ochrany zdraví v nečekaných situacích.

Mdloba (kolaps, synkopa)

Tato obranná reakce organismu není život ohrožující ani nebezpečný stav, ale při častém opakování může předpovídat nějakou chorobu.

Tonutí

Všichni známe případy tonutí ve vodě, ale věděli jste, že utonout lze i na souši?

Příručka první pomoci

Nabízíme ke stažení příručku první pomoci.

Poranění mozku (otřes mozku, zhmoždění a stlačení)

Poranění mozku nevzniká jen vlivem působení vnějších sil na lebku, ale může mít i jiné příčiny.

Astma (bronchiální asthma)

Astmatický záchvat často vzniká jako důsledek zhoršení chronického onemocnění postiženého.

Zástava dechu, umělé dýchání, trojitý manévr

Článek popisuje umělé dýchání u dospělých osob, použití trojitého manévru a další rady jak postupovat při zástavě dechu.

Syndikovat obsah